En nystart för ungdomar på glid
Alldeles invid Mälaren med egen brygga och fruktträd utanför dörren, ligger Eknäs ungdomshem. Eknäs är en del av myndigheten Statens Institutionsstyrelse och är ett så kallat särskilt ungdomshem för pojkar i åldern 14-18 år.
Ett särskilt ungdomshem har vissa befogenheter som vanliga ungdomshem inte har.
- Vi har laglig rätt att, när det är nödvändigt, hålla kvar eleverna på institutionen samt att kontrollera vad de tar med sig in på institutionen, säger institutionschef Peter Gustafsson.
Eknäs behandlingshem har funnits i över åttio år och alltid jobbat med barn med särskilda behov som av olika anledningar inte kan vistas hemma. Tidigare har Eknäs tagit emot både pojkar och flickor men de senaste tio åren arbetar man enbart med pojkar.
- Har man en blandad grupp blir det lätt onödiga spänningsförhållanden, särskilt när det handlar om barn med allvarliga problem, säger Peter.

På Eknäs finns fyra avdelningar, två akut- och utredningsavdelningar samt två behandlingsavdelningar. På de två första vistas man kortare perioder om ett antal veckor, på behandlingsavdelningarna stannar man för en långsiktig behandling som kan ta olika lång tid för olika individer. Det man försöker uppnå med behandlingarna är en beteendeförändring.
- Vi ser det så att de flesta beteenden är inlärda genom imitation eller vana. Aggressivitet, ilska och dålig moral är exempel på sådana beteenden. Allt som är inlärt går att lära om, även om det i vissa fall kan ta lång tid, säger Peter.
En av metoderna som Eknäs använder sig av är ART, Aggression Replacement Training, som är ett ilskekontrollprogram.
- Det handlar om att bli bekant med vad som triggar igång ilskan hos just dig. ART omfattar mycket praktisk övning, man spelar upp situationer för att eleverna ska lära sig att hantera och kontrollera sin ilska innan den bryter ut.
I behandlingarna ingår även mycket jobb med moraliska och etiska dilemman samt övning i sociala färdigheter som ögonkontakt och förmåga att ta och ge kritik.

Brist på kunskap är en faktor som ofta späder på ett antisocialt och destruktivt beteende. Därför är undervisning en mycket viktig del i behandlingen. Eknäs har en egen skola med mycket personal och små elevgrupper så att eleverna kan få det extra stöd de behöver.
- Vi vill få eleverna att lyckas i sitt lärande och märka att de kan. Det skapar en ny lust att lära, trots tidigare misslyckanden, säger Peter.

Statens institutionsstyrelse är en rikstäckande myndighet med cirka trettiofyra behandlingshem runt om i landet. Att vara en del av den myndigheten innebär vissa krav.
- Vi har krav på oss att det vi gör ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket jag tycker är väldigt bra, säger Peter. Vi ska veta att våra behandlingar faktiskt leder till ett bättre liv utan droger och kriminalitet, för våra pojkar.
Idag jobbar Eknäs mycket med individen och framöver tror Peter att fokus kommer riktas ännu mer åt det hållet.
- Inget öde är det andra likt och det gäller att anpassa behandlingen därefter. Vi försöker identifiera varje unik elevs nycklar till ett bättre liv. Och jag tror att ingenting är omöjligt, det tar bara olika lång tid och olika mycket arbete att nå fram, avslutar Peter.

Statens Institutionsstyrelse

Bransch:
Sjukvård

Telefon: 0171-23060
Fax: 0171-81409


Email:
peter.gustafsson@stat-inst.se

Hemsida:
www.stat-inst.se

Adress:
Statens Institutionsstyrelse
Eknäs, Vallby
74598 Enköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN